รายงานผลการตรวจสอบสิทธิชุมชนกัมพูชา กรณีการดำเนินการของ บ.น้ำตาลขอนแก่น โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

10 มีนาคม 2558 - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเผยแพร่รายงานผลการพิจารณาคำร้องที่ขอให้เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายในกรณีการดำเนินการของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิทธิชุมชนกัมพูชาในพื้นที่อำเภอสเร อัมเบล (Sre Ambel) ในจังหวัดเกาะกง (Koh Kong) ในประเทศกัมพูชา