นักข่าวพลเมือง : ปลายทางหมากสำรวจความสมบรูณ์ของอันแตง

4 กันยายน 2558 | หมู่บ้านอันแตง เขตพะลึน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเย เมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของรัฐมอญ ประเทศเมียนมา วีดีโอนี้สำรวจสวนหมากของหมู่บ้าน ซึ่งอยู่บนภูเขาพะลึน สวนแห่งนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหน ไปติดตามจากคลิปวิดีโอ

Key Issues URL files: 
http://www.citizenthaipbs.net/node/6564