ร่างแผนการพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เดือนพฤศจิกายน 2557 โดย คณะกรรมการประสานงานการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

มิถุนายน 2558 | เอกสารแปล - ความเป็นมา กระบวนการและข้อเสนอแนะแผนการพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

Key Issues attach files: