รายงานผลการตรวจสอบสิทธิชุมชนกัมพูชา กรณีการดำเนินการของ บ.น้ำตาลมิตรผล โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

12 ตุลาคม 2558 - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเผยแพร่รายงานผลการพิจารณาคำร้องที่ขอให้เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายในกรณีการดำเนินการของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิทธิชุมชนกัมพูชาในพื้นที่อำเภอสำโรง (Samrong) และอำเภอจงกัล (Chongkal) ในจังหวัดโอดอร์ เมียนเจย (Oddor Meanchey) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา

Key Issues URL files: 
https://drive.google.com/file/d/0Bx60PlXMazQqMUNNWTNhbDFBaDA/view?usp=sharing