ผุดอีก 1 เขื่อน ขวาง ‘แม่น้ำโขง’ ลาวเริ่มสร้าง ‘ดอนสะโฮง’ แล้ว!

7 มกราคม 2559 | สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม

Source: http://www.greennewstv.com/ผุดอีก-1-เขื่อน-ขวาง-แม่น้ำโขง

สื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศลาว ‘เวียงจันไทมส์’ รายงานข่าวพิธีเปิดการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮง คาดภายใน 1 เดือน โครงสร้างชั่วคราวเสร็จ ขณะที่ ‘เวียดนาม-กัมพูชา’ ค้าน เหตุไม่มีการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน

หนังสือพิมพ์เวียงจันไทมส์ ฉบับวันที่ 6 ม.ค.2559 รายงานว่า ประเทศลาวได้ก้าวมาถึงหมุดหมายสำคัญของการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนดอนสะโฮง (Don Sahong Dam) โดยมีการทำพิธีเปิดการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮงแล้ว ที่บ้านหางสะดำ บริเวณสีพันดอน เมืองโขง แขวงจำปาสัก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศลาวติดชายแดนกัมพูชา

รายงานข่าวจากเวียงจันไทมส์ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลลาว ระบุว่า องค์ประกอบหลักของโครงการคือเขื่อนชั่วคราว (cofferdam) ควรจะเริ่มก่อสร้างได้ภายใน 1 เดือน และพิธีเปิดดังกล่าวเป็นการเน้นย้ำว่าโครงการจะดำเนินไปตามที่วางแผนไว้

นายวีระพง วีระวง รมช.พลังงานและเหมืองแร่ กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า โครงการดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนาภาคพลังงานของลาวและไฟฟ้าที่ผลิตจะ ขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคใต้ของลาว

“โครงการเขื่อนไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้แก่การพัฒนาประเทศและช่วยขจัด ความยากจนเท่านั้น แต่ยังสร้างประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมแก่ชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคด้วย”นายวีระ พง กล่าว

นายบุญทอง ดีวิไซ เจ้าแขวงจำปาสัก กล่าวว่า เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในแขวง เพราะพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตชนบทห่างไกลและชาวบ้านประสบความยากลำบากในการ เดินทางซึ่งต้องใช้เรือในการสัญจร แต่หากเขื่อนสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็จะสามารถใช้ถนนและสะพานได้

รายงานข่าว ระบุอีกว่า โครงการเขื่อนดอนสะโฮงขนาด 260 เมกะวัตต์ สัญญาสัมปทาน 25 ปี และวางแผนที่จะผลิตไฟฟ้าได้ 2,000 GWh ต่อปี คาดว่าจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปี 2562 โดยในเดือน มี.ค.2558 บริษัท Mega First สัญชาติมาเลเซีย ได้ลงนามสัญญากับการไฟฟ้าของลาวในการก่อสร้างและดำเนินโครงการ โดยรัฐบาลลาวถือหุ้นในโครงการนี้ 20%

อนึ่ง โครงการเขื่อนดอนสะโฮง เป็นเขื่อนแห่งที่ 2 ที่จะก่อสร้างบนแม่น้ำโขงตอนล่าง (แห่งแรกคือเขื่อนไซยะบุรี) ตามข้อตกลงแม่น้ำโขง ปี 2538 ได้มีการจัดกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (PNPCA) สำหรับสมาชิก 4 ประเทศ

ที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามและกัมพูชาได้แสดงความกังวลต่อผลกระทบข้ามพรมแดนที่จะเกิด ขึ้น เนื่องจากเขื่อนดอนสะโฮงไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน แม้ว่าเขื่อนจะตั้งอยู่ห่างจากพรมแดนกัมพูชาที่ จ.สตึงเตรง เพียง 2 กิโลเมตร เท่านั้น

ทั้งนี้ ทางรัฐบาลเวียดนามซึ่งได้มีท่าทีไม่เห้นด้วยกับเขื่อนดอนสะโฮงมาตลอด ก็ได้จัดทำการศึกษาผลกระทบต่อพื้นที่ปากแม่น้ำ (Delta Study) และอยู่ระหว่างการศึกษา

สำหรับข้อกังวลหลักต่อเขื่อนดอนสะโฮงคือผลกระทบจากการปิดกั้น “ฮูสะโฮง” เส้นทางอพยพของพันธุ์ปลาธรรมชาติ ที่ว่ายมาจากทะเลสาบเขมรและแม่น้ำโขงตอนล่าง ผ่านพื้นที่สีพันดอนสู่ตอนบนของลุ่มน้ำเพื่อวางไข่ขยายพันธุ์

รายงานข่าวของเว็บไซต์ข่าวเดอะดิโพลแมต อ้างอิงข้อมูลวิจัยล่าสุดของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ซึ่งพบว่า การประมงแม่น้ำโขงมีมูลค่าถึง 603,500 ล้านบาท/ปี (17,000 ล้านดอลล่าร์) จากปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้สูงถึง 4.4 ล้านตัน/ปี