ชาวบ้านกว่า 4,500 คนลงนามในแถลงการณ์คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขง: รอสามรัฐบาลตอบรับเข้าร่วมประชุมกับชาวบ้านแม่น้ำโขงอาทิตย์หน้า

ภาพจากแฟ้มภาพศาลปกครองเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 โดย เฟสบุ๊ค หยุด เขื่อนไซยะบุรี (Stop Xayaburi Dam)

5 พฤศจิกายน 2015 – เครือข่ายประชาชนท้องถิ่นในประเทศกัมพูชา ประเทศไทยและเวียดนาม ร่วมกันออกแถลงการณ์หัวข้อ "รัฐบาลประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ต้องฟังเสียงประชาชน: แถลงการณ์ประชาชน ว่าด้วยโครงการเขื่อนในภูมิภาคแม่น้ำโขง"(ดังที่แนบมา) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้รับฟังอย่างจริงจังใน ประเด็นผลกระทบอย่างใหญ่หลวงของเขื่อนขนาดใหญ่ในแม่น้ำโขงและสายน้ำต่าง ๆ ในลุ่มแม่น้ำโขง และความกังวลของชุมชนท้องถิ่นที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการเหล่านี้ โดยแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า

“เราขอเรียกร้องให้มีการพูดคุยกันโดย ตรง ระหว่างตัวแทนรัฐบาลในภูมิภาคแม่น้ำโขง กับตัวแทนของประชาชนในลุ่มแม่น้ำโขง ในเวทีสาธารณะที่จะมีการจัดขึ้น ทั้งนี้ ตัวแทนรัฐบาลต่าง ๆ ต้องมาเข้าร่วมในเวทีสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อฟังเสียงของพวกเรา และเรียนรู้จากปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเราจากโครงการเขื่อน”

ทั้งนี้แถลงการเริ่มแรก ลงนามโดยตัวแทนประชาชนจากสามประเทศ และอีก 10 องค์กรและนักวิชาการหนึ่งคนในฐานะผู้สนับสนุนเสียงประชาชน และหลังจากการรณรงค์เพื่อให้มีการลงนาม ปัจจุบันมีชาวบ้านริมแม่น้ำโขงและประชาชนทั่วไปกว่า 4,500 คนแล้วที่ร่วมลงนาม ในจำนวนดังกล่าว กว่า 4,000 รายชื่อและรอยนิ้วมือ มาจากกลุ่มประชาชนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงและได้พบเห็นการ เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงโดยตรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รายนามทั้งหมดจะถูกรวบรวมสุดท้ายในช่วงต้นสับดาห์หน้า และทำการนำเสนอไปยังรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลจากทั้งสี่ของประเทศแม่น้ำโขงตอน ล่าง คือลาว ไทย เวียดนามและกัมพูชา ผู้ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในกระบวนการการตัดสินใจในอนาคตของลุ่มแม่น้ำโขง และประชาชนได้ส่งจดหมายเชิญไปยังรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชา ไทยและเวียดนามแล้ว สำหรับการจัดเวทีสาธารณะระดับภูมิภาค ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยอันเกียง  จังหวัดอันเกียง สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนาม

การประชุม สาธารณะระดับภูมิภาค เรื่อง “เสียงประชาชนแม่น้ำโขง: สารถึงรัฐบาลแม่น้ำโขงเรื่องเขื่อนแม่น้ำโขง” (ตามโปรแกรมที่แนบมา) จะเป็นการประชุมของผู้เข้าร่วมจำนวนเกือบหนึ่งร้อยคน โดยอย่างน้อยยี่สิบคนมาจากชุมชนท้องถิ่นในประเทศกัมพูชาและไทย นอกจากนั้นส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนในชุมชนแม่น้ำโขงของเวียดนาม กลุ่มประชาสังคม และกลุ่มนักวิชาการจากประเทศเวียดนาม นับเป็นเวทีสำคัญ เนื่องจากสามารถรวมเอาประชาชนกัมพูชา ไทยและเวียดนามเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกเพื่อพูดคุยกันเรื่องเขื่อนแม่น้ำ โขงอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ประชาชนยังรอการตอบกลับอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลประเทศแม่น้ำโขง ว่าจะมีตัวแทนรัฐบาลใดยินดีเข้าร่วมการประชุมครั้งประวัติศาสตร์นี้หรือไม่

"ผมเชื่อว่าการรวมกันของประชาชนในลักษณะนี้จะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เพราะปัญหาเขื่อนในแม่น้ำโขงเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกที ถ้าไม่มีการแก้ปัญหาที่แท้จริง และรัฐบาลแม่น้ำโขงไม่เข้าใจและยอมรับการแก้ปัญหา ลำพังประชาชนก็คงปกป้องแม่น้ำไว้ไม่ได้จากพวกนักสร้างเขื่อน พวกเราจึงยังต้องเรียกร้องจนกว่าตัวแทนของรัฐบาลมานั่งฟังเสียงชาวบ้านจริง ๆ และยอมรับว่ารัฐบาลมีความรับผิดชอบในการปกป้องแม่น้ำโขง และวิถีชีวิตในลุ่มน้ำไว้เพื่อความปลอดภัยของภูมิภาคโดยรวม” นายชาญณรงค์ วงศ์ลาจากกลุ่มฮักเชียงคาน จังหวัดเลยกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม – กรุณาติดต่อ
ชาญณรงค์ วงศ์ลา กลุ่มฮักเชียงคาน โทร: 089-0212004
เปรมฤดี ดาวเรือง โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) โทร. 081-4342334