เวียดนามหวังไทยจะทบทวนโครงการผันน้ำโขง

17 สิงหาคม 2015 | เดอะเนชั่น

ประชาชนปากแม่น้ำโขงกังวลต่อโครงการผันน้ำในประเทศไทย ปากแม่น้ำโขงเวียดนามเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญ ในแต่ละปีสามารถผลิตข้าวและไม้ผลในประเทศได้และเป็นแหล่งที่มีปลาน้ำจืดที่หลากหลายชนิด นับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของคนท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ความสำคัญด้านผลผลิตอาหารก็ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากโครงการจัดการน้ำขนาดใหญ่ในทางเหนือแม่น้ำโขง

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้ประกาศแผนที่จะใช้น้ำจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาละวิน เพื่อนำน้ำมาเติมเขื่อนที่มีปริมาณน้ำต่ำเนื่องจากภาวะฝนแล้งและการบริหารจัดการน้ำที่แย่ คำประกาศดังกล่าวได้สร้างข้อกังวลและผลกระทบต่อปากแม่น้ำโขง หากจะยังดึงดันเดินหน้าโครงการ

เหวียน ฮู เตียน นักวิชาการอิสระด้านนิเวศพื้นที่ชุ่มและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์ว่า การดึงเอาปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลจากแม่น้ำนานาชาติเปรียบเสมือนการดึงเอาเลือดจากร่างกายและแน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตอนล่าง

“ผมพึ่งได้ยินแนวคิดของประเทศไทยที่จะผันน้ำโขง แต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับแผนดังกล่าว แต่ผมก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงนั้น มันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ปากแม่น้ำโขงที่พึ่งพาแม่น้ำอย่างแน่นอนที่สุด”

เตียน ซึ่งอยู่ที่จังหวัดเกิ่นเทอ เมืองปากแม่น้ำโขงกล่าวว่า การใช้น้ำปริมาณมหาศาลในทางตอนเหนือของแม่น้ำได้ทำให้แม่น้ำไหลช้าลงไปมาก ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม ความแห้งแล้งและการลดลงของสิ่งแวดล้อม ถ้าแนวคิดของประเทศไทยที่จะผันน้ำเป็นเรื่องก็จะนำไปสู่ปัญหาผลกระทบต่างๆตามมามากมาย

นาย คี กวาง วิน ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดเกิ่นเทอ กล่าวว่า เขาก็มีความกังวลใจเช่นกัน เนื่องจากการผันน้ำจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการไหลของแม่น้ำโขง โครงการผันน้ำดังกล่าว จะทำให้ลดปริมาณน้ำไหลลงปากแม่น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูแล้ง ที่มีระดับน้ำที่ต่ำโดยปกติอยู่แล้ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชาวนาและอู่ข้าวอู่น้ำของเวียดนาม

ดวง วาน โธ นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม จากองค์กร People and Natural Reconcilliation กล่าวว่า การรุกล้ำของน้ำเค็มและการลดลงของตะกอนจะเป็นประเด็นปัญหาหากโครงการเดินหน้า ถ้าปริมาณน้ำลดลง เราจะเห็นน้ำเค็มรุกล้ำเข้าไปยังที่ดิน ซึ่งมีผลทำลายพืชต่างๆ เช่น ข้าว ซึ่งไม่ทนต่อความเค็ม และการขาดดินตะกอนจะทำให้เกิดตลิ่งพังและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อประชาชนที่พึ่งพาข้าวและปลา

“โครงการผันน้ำอาจจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย แต่ประชาชนปากแม่น้ำโขงอาจจะต้องประสบปัญหามากโดยเฉพาะชาวนาและชาวประมง ขณะที่นาย เฮีย พ่อค้าปลา ที่เมืองเกิ่นเทอ กล่าวว่า เขามีความกังวลต่อแผนการผันน้ำโขงของประเทศไทยเป็นอย่างมาก รวมไปถึงโครงการเขื่อนตอนบนของแม่น้ำโขง ที่จะลดปริมาณปลาในแม่น้ำโขง และเราไม่สามารถที่พึ่งพาด้านประมงได้อีกต่อไป เราคงต้องเปลี่ยนอาชีพ เขากล่าว

นาย ลี กวาน บา ผู้จัดการตลาดปลา ตาน อาน กล่าวว่า ผมอยากจะเรียกร้องให้ประเทศตอนบนแม่น้ำโขงให้ทบทวนโครงการอย่างยิ่ง เพราะมันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ตอนล่างนี้

ที่มา: MyMekong (แปลจาก The Nation)