ที่ดินเมืองไทยหายาก-ต้นทุนสูงลิ่วนักธุรกิจไทยเบนเข็มลุยคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่งเขมร

ประชาชาติธุรกิจ 4 สิงหาคม 2551

พืชพลังงานในไทยมาแรง ผู้ประกอบการ 2 รายใหญ่หนีต้นทุนสูง หันไปทำคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่งกับจังหวัดไพลิน และพระตระบอง กัมพูชา เตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพดถั่วเหลือง งา เกือบ 1,000 ไร่ ลุ้นคณะรัฐมนตรีอนุมัติพ้อหากได้รับอนุมัติช้าทางกัมพูชาขาดความเชื่อมั่นและเสียโอกาสปลูกพืชไปอีกปี

นายมารุต พานิช กรรมการหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดมนูพานิชและเพื่อน เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่าเนื่องจากกระแสการใช้พื้นที่ปลูกพืชพลังงานในไทยกำลังมาแรงทำให้การหาพื้นที่ปลูกพืชเกษตรทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลืองงา ซึ่งขณะนี้ผลผลิตในประเทศไทยไม่พอป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและถ้าปลูกในเมืองไทยจะมีต้นทุนสูงมาก

ในปีนี้บริษัทจึงได้ยื่นเรื่องขอทำคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่งกับกัมพูชาในพื้นที่อำเภอสำรูด จังหวัดพระตะบอง ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดตราดเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แรงงานหาง่ายและสามารถใช้เส้นทางชายแดนด้านอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดขนส่งสินค้าได้ในระยะทางใกล้ๆ ประมาณ 20-30 กิโลเมตรเท่านั้น

อย่างไรก็ตามหากได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก็จะสามารถเข้าไปดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากได้ติดต่อกับทาง โบรกเกอร์รวบรวมพื้นที่ไว้แล้วประมาณ 600 ไร่เศษและมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 10 กว่าราย

ในช่วง 2-3 ปีนี้บริษัทได้เข้าไปทำการค้าซื้อพืชไร่ ข้าวโพด งา ถั่วเหลือง จากกัมพูชาอยู่แล้วและเห็นว่าพื้นที่ปลูกพืชไร่ในไทยลดลงมาก เพราะเกษตรกรหันไปปลูกพืชพลังงานประกอบกับราคาพืชไร่ปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมากโดยเฉพาะงาดำตลาดญี่ปุ่นมีความต้องการสูงมาก ในปีนี้ราคาขยับสูงขึ้นถึง 70% คือจากราคากิโลกรัมละ 20 บาทเศษ เพิ่มเป็น 50 บาทบริษัทได้ยื่นเรื่องขออนุมัติกับกระทรวงพาณิชย์ไปเมื่อปลายปี 2550 ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติหากล่วงเลยกลางเดือนสิงหาคมไปแล้วจะปลูกถั่วเหลืองไม่ได้

"พืชไร่จะปลูกได้ปีละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลา 3 เดือน คืองวดแรกจะปลูกได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เก็บเกี่ยวเดือน กรกฎาคม และงวด 2 เริ่มเดือนสิงหาคมไปอีก 3 เดือนก็จะเก็บเกี่ยวได้ หากไม่ทันเดือนสิงหาคมนี้ต้องรอปี 2552 ตอนนี้งาดำ ข้าวโพด ปลูกไม่ทันแล้วซึ่งความล่าช้าจะทำให้ทางกัมพูชาขาดความเชื่อมั่นและต้อง สูญเสียโอกาสไปด้วย"นายมารุตกล่าว

ด้านนายอัฒมาส ชนะ ผู้จัดการโรงงานบริษัท สยามเดลมองต์ จำกัดซึ่งได้ขออนุมัติเข้าไปทำคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่งกับกัมพูชาทางด้านจังหวัดไพลินและจังหวัดพระตะบอง กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่าปัญหาการใช้พื้นที่ปลูกพืชพลังงานในไทยทำให้ต้นทุนสูงเห็นว่าพื้นที่ในกัมพูชามีความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนต่ำกว่าจึงได้เข้าไปติดต่อใช้พื้นที่ทำคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่ง 2 จุด คือ ที่อำเภอกำเลียงจังหวัดไพลิน ซึ่งเป็นเขตติดต่อทางบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีและที่อำเภอสำรูด จังหวัดพระตะบอง เขตติดต่อกับบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดในขณะนี้รวบรวมพื้นที่เบื้องต้นได้ประมาณ 300 ไร่พร้อมที่จะเริ่มดำเนินการปลูกข้าวโพดหวานได้แล้ว

ปัจจุบันบริษัททำการส่งออกข้าวโพดหวานไปต่างประเทศทั้งหมดโดยมีโรงงานทำคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมาสระบุรี สำหรับที่จังหวัดตราดได้เข้ามาตั้งโรงงานประมาณ 3 ปีแล้วมีพื้นที่ดำเนินการ 3 อำเภอ ประมาณ 1,000 ไร่แต่ผลผลิตยังไม่พอกับความต้องการของต่างประเทศซึ่งตลาดหลักมีสัดส่วนการส่งออกมากถึง 70% ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกงและที่เหลืออีก 30% ส่งออกไปตลาดเกาหลี และไต้หวันดังนั้นบริษัทจึงมีแผนขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานเข้าไปในประเทศกัมพูชาหากยังไม่ได้รับอนุมัติจะมีปัญหาด้านซัพพลายวัตถุดิบ