น้ำตาลขอนแก่นกรุยทางขยายทุน + ปีหน้าอัด 7 พันล้าน ย้าย โรงงานน้ำตาล

ฐานเศรษฐกิจ 3-6 สิงหาคม 2551

ผุดเอทานอลโรง 3 พร้อมเปิดไลน์ผลิตที่ลาว-กัมพูชา

"น้ำตาลขอนแก่น"เตรียมแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่อแผนลงทุนใหม่ ค่า 7,000 ล้านบาท ย้ายโรงงานน้ำตาลจากชลบุรีไปอยู่สระแก้ว และผุดโรงงานผลิตเอทานอลโรง 3 อีก 200,000 ลิตร/วัน จับตาโรงงานน้ำตาลในสปป.ลาวและกัมพูชาคืบแล้ว พร้อมเปิดโรงงานได้ปีหน้า

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)หรือเค.เอส.แอล กรุ๊ปส์ เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนใหม่มูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท สำหรับย้ายโรงงานน้ำตาลจากพนัสนิคม จ.ชลบุรี ไปยัง จ.สระแก้ว ที่ขณะนี้ได้รับใบอนุญาตย้ายโรงงานแล้ว รวมถึงการลงทุนตั้งโรงงานผลิตเอทานอลโรงที่ 3 ขนาด 200,000 ลิตร/วัน ในจังหวัดเดียวกัน อย่างไรก็ตามการย้ายโรงงานน้ำตาลแต่ละครั้งบริษัทต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเนื่องจากโรงงานน้ำตาลทุกแห่งที่ย้ายไปยังที่ใหม่จะมีขนาดกำลังการหีบอ้อยและผลิตน้ำตาลในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม และจะมีการต่อยอดด้วยธุรกิจเอทานอลและโรงไฟฟ้าด้วย

อย่างไรก็ตามเงินทุน7,000 ล้านบาทบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์(วอร์แรนต์) ที่คาดว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ จะออกวอร์แรนต์ได้จำนวน 155 ล้านหน่วย เป็นเงินสิทธิ์ในการซื้อที่ 17บาท/หุ้น ดังนั้นถ้ามีคนมาซื้อสิทธิ์จากหุ้นกู้แปลงสภาพครบ 155 ล้านหน่วยก็จะได้เงินประมาณ 2,600 ล้านบาท

ทั้งนี้ตามแผนการลงทุนปี 2552 จะใช้เงินลงทุนจริงในปี2553 เป็นการลงทุนใหม่ และเตรียมจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯในต้นปีหน้านี้ และจะเป็นแผนลงทุนต่อเนื่องจากปี 2550-2551 ที่คณะกรรมการบอร์ดอนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้ ด้วยเม็ดเงินลงทุน 5,500 ล้านบาท สำหรับย้ายโรงงานน้ำตาลที่ท่ามะกา ไปอยู่บ่อพลอย จ.กาญจนบุรีและเปิดโรงงานผลิตเอทานอลโรงที่ 2 ในจังหวัดเดียวกัน ขนาดกำลังผลิต 200,000ลิตร/วัน จากเดิมที่มีโรงงานเอทานอลโรงที่ 1 อยู่แล้วที่ จ.ขอนแก่น ขนาดกำลังผลิต 150,000 ลิตร/วัน และเมื่อโรงงานเอทานอลโรงที่ 2 ที่ จ.กาญจนบุรีดำเนินการได้ จะทำให้ปริมาณการส่งออกเอทานอลเพิ่มจาก 30%ในปัจจุบันเป็น สัดส่วน 50% รวมถึงการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพิ่มขึ้น

นายชลัช กล่าวว่า นอกจากขยายโรงงานผลิตเอทานอลมากขึ้นแล้วบริษัทมีแผนที่จะต่อยอดธุรกิจเอทานอลไปทำสารเคมี โดยมีการศึกษาว่าเอทานอลคือ แอลกอฮอล์ที่จะย่อยสลายได้ และเอทานอลก็สามารถพัฒนาไปทำเป็นวัตถุดิบผลิตขวดเพ็ต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอทานอลไปทำสารเคมี โดยคาดการณ์ว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นได้จะต้องใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000-2,000 ล้านบาท โดยใช้เอทานอลผลิตเป็นสารเคมีขนาดประมาณ 60 ล้านลิตรขึ้นไป ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดูเทคโนโลยีการผลิตอยู่ และหาผู้ร่วม

สำหรับความคืบหน้าของการลงทุนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)

ขณะนี้มีพื้นที่สำหรับปลูกอ้อยขนาด 60,000 ไร่ที่ได้รับสัมปทาน 30 ปี ผลิตน้ำตาลทรายดิบขนาด 3,000 ตัน/วัน จะพร้อมเปิดดำเนินการในชิงพาณิชย์ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี2552 ส่วนที่กัมพูชา โรงงานตั้งอยู่ตรงเกาะกง อยู่ระหว่างชายแดนไทยกับพนมเปญ ลึกจากชายแดนไทยเข้าไปประมาณ 140 กิโลเมตรเข้าไปช้ากว่าลาว 2 เดือน โรงงานจะแล้วเสร็จในปลายปี2551 จะเริ่มเปิดหีบเดือนมกราคมปี2552 นี้ มีขนาดกำลังผลิตน้ำตาลทรายดิบ 6,000 ตัน/วัน โดยการลงทุนในสองประเทศนี้จะผลิตเพื่อส่งออกไปยุโรปทั้งหมด

ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)มีหนี้สินต่อทุน .45 มีรายได้รวมปีที่แล้วประมาณ 9,100 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 2551 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 10-15% โดยรายได้ที่ขยายตัวมีสาเหตุมาจากที่ราคาน้ำตาลจะดีขึ้น และรัฐบาลขึ้นราคาน้ำตาลในประเทศ 5 บาท/กิโลกรัม และโรงงานน้ำตาลในลาว กัมพูชา จะเริ่มเดินการผลิตได้ระยะเริ่มต้นที่ 30%