กอบโกยจากความหวานอันขมขื่น

รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของโครงการ “ทุกอย่างยกเว้นยุทโธปกรณ์” (Everything But Arms) ของสหภาพยุโรปในประเทศกัมพูชา โดย Equitable Cambodia และ Inclusive Development International ปี 2556