เขื่อนดอนสะโฮงในลาว ทำไมคนไทยต้องสนใจ? ตอนที่ 2

22 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 2 นักอนุรักษ์กัมพูชาและเวียดนาม ห่วงผลกระทบข้ามพรมแดน