ประชุมทุนข้ามชาติในพม่า: ภัยคุกคามความรับรู้และการแก้ปัญหาในกรอบอาเซียน

ข่าวทีวีไทย ตุลาคม 2553