พลังงานนิวเคลียร์

เป็นที่ทราบกันดีในนานาประเทศว่า การก่อสร้างและดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มักมีปัญหาเรื่องความล่าช้า การใช้งบประมาณเกินกว่าที่กำหนดไว้ และถูกต่อต้านจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังไม่มีมาตรการปลอดภัยในการจัดการกับกากนิวเคลียร์ที่สามารถแผ่กัมมันตรังสีได้นับพัน ๆ ปี แต่ประเทศในภูมิภาคแม่น้ำโขง เช่น ประเทศไทย พม่า และเวียดนาม ก็ประกาศแผนการที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งสิ้น

สำหรับประเทศไทย กระทรวงพลังงานได้ผลักดันโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เข้าสู่แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 โดยตั้งเป้าให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4,000 เมกะวัตต์ และเพื่อชักจูงให้สาธารณชนเห็นว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็นคำตอบของความมั่นคงด้านพลังงานของไทย ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ทุ่มงบประมาณปีละ 200 ล้านบาทไปกับการประชาสัมพันธ์เพื่อการนี้

แต่สิ่งที่ผู้สนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์ยังมิได้กล่าวถึงหรือละเลยที่จะกล่าวถึง นั่นก็คือความเสี่ยงทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเรื่องราวอีกด้านหนึ่งของพลังงานนิวเคลียร์ที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้สนับสนุนโครงการออกมาประชาสัมพันธ์  ว่าเป็นพลังงานราคาถูกและปลอดภัย และช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งในความเป็นจริง เป็นที่ทราบกันว่า จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีมาตรการที่ปลอดภัยในการเก็บและกำจัดกากนิวเคลียร์ ยิ่งไปกว่านั้น การก่อสร้างและดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังเต็มไปด้วยอุปสรรคนานาประการ มากกว่าจะเป็นทางออกด้านความมั่นคงทางพลังงาน เนื่องจากการก่อสร้างมักจะล่าช้า งบประมาณบานปลายมหาศาล ต่างจากแหล่งพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่ปลอดภัย

กก.สิทธิฯ เรียกร้องรัฐบาลให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

สำนักข่าวไทย 28 เมษายน 2554

กลุ่มเครือข่ายพลังปชช.บุกทำเนียบร้องนายกฯยกเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้า

มติชน 27 เมษายน 2554

เครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อุบลฯ จี้รมว.พลังงานล้มโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ประชาไท 22 มีนาคม 2554

เมิน"นิวเคลียร์"ค่าไฟพุ่งแน่ ! กฟผ.อ้างต้นทุนต่ำสุด-5จว.เจอแจ็กพอตเสนอเป็นพื้นที่ตั้งรง.ไฟฟ้า

ประชาชาติธุรกิจ 19 มีนาคม 2554 

Pages

Subscribe to RSS - พลังงานนิวเคลียร์

 

4 สิงหาคม 2558 | TCIJ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป สาระสำคัญให้ตั้งคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) 8 กันยายน 2554
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) 15 กรกฎาคม 2554
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) 30 มิถุนายน 2554
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) 1 มิถุนายน 2554
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) 26 พฤษภาคม 2011
ASTVผู้จัดการออนไลน์ 23 มีนาคม 2554
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 5 เมษายน 2553
กรุงเทพธุรกิจ 10 ธันวาคม 2552
โพสต์ทูเดย์ 31 มีนาคม 2551
กรุงเทพธุรกิจ 14 พฤศจิกายน 2550