โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย

ในระยะหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหภาพพม่าได้ร่วมมือผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายอย่างเป็นรูปธรรม โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะพัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจากท่าเรือน้ำลึกทวายในประเทศพม่ากับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังของประเทศไทย โดยชูประเด็นผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้งสองประเทศ คือพม่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทวาย ขณะที่ไทยจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาชายฝั่งด้านตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด โดยมีเอกชนไทยคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ริรเิ่มโครงการ ซึ่งได้รับสิทธิในการพัฒนาและดำเนินการบริหารโครงการทวาย ตามระยะเวลาการเช่าที่ดิน 75 ปี ในพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร (กว่า 1.5 แสนไร่ หรือประมาณ 8 เท่าของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) รวมทั้งการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงพรมแดนระหว่างไทย-พม่า โดยได้จัดตั้ง บริษัท ทวาย ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการวางแผนการพัฒนา

โครงการทวายมักถูกกล่าวถึงในมิติของผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยที่มิติของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวืตของประชาชนในพื้นที่ ยังไม่เป็นที่รับรู้กันมากนัก อีกทั้งการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นไปในลักษณะเดียวกับ 'นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด' ที่จังหวัดระยอง อันประกอบไปด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ฯลฯ จึงเป็นคำถามสำคัญว่า ทวายจะเป็นขุมทรัพย์แห่งใหม่ หรือจะเป็นเหยื่อรายต่อไปจากมาบตาพุด

หลากเสียง หลายมุม ทวายโปรเจค (จบ) บทเรียนมาบตาพุด-ทวาย และเสียงจากคนในพื้นที่

สำนักข่าวประชาธรรม 6 มีนาคม 2555

หลากเสียง หลายมุม ทวายโปรเจค (1) โครงการท่าเรือน้ำลึกทวายกับประเด็นปัญหาผลกระทบไทย-พม่า

สำนักข่าวประชาธรรม 2 มีนาคม 2555

Pages

Subscribe to RSS - โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย

 

9 ตุลาคม 2557 เครือข่ายทวายเรียกร้องแก้ไขปัญหาสำคัญ ๆ ก่อนรื้อฟื้นโครงการทวาย