โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพม่า


รายงานการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและความมั่งคั่งของชุมชนในพะลึน

โดย ชุมชนท้องถิ่นพะลึน

เผยแพร่เมื่อ มีนาคม 2559

โครงการ "งานศึกษาความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและความมั่งคั่งของชุมชนในพะ ลึน" นี้ต้องการเสนอให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติของพื้น ที่พะลึนต่อชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งต้องการที่จะสนับสนุนการทำความเข้าใจต่อคุณค่าของพะลึนและประชาชนที่ อยู่ในบริเวณนั้น และที่สำคัญ งานการศึกษาชิ้นนี้ต้องการสนับสนุนให้ชาวบ้านในพะลึนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ ต่อธรรมชาติและชุมชนที่จะเกิดขึ้นหากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถสร้างขึ้น ได้จริง อีกทั้งได้ศึกษารายได้จากหมาก ข้าวและการประมง ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของเศรษฐกิจและชุมชนในพะลึน
 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล: ตั้งแต่ธันวาคม 2557 - ธันวาคม 2558

รายงาน การศึกษาพะลึนฉบับนี้ทำการศึกษาโดยชาวบ้านจากพะลึนทั้งสิ้น ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก HURFOM และ TERRA ที่คอยติดตามความคืบหน้าของงานวิจัย รวมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคในการเก็บข้อมูลและประมวลข้อมูลตลอดทั้ง หกเดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ทีมวิจัยขอขอบคุณ คุณธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการกรีนพีซแห่งตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คุณสมพร เพ็งค่ำ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การทำวิจัยผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ที่ช่วยในการออกแบบการเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำกับชาวบ้านอังแตง ตั้งแต่การประชุมเชิงปฏิบัติการในธันวาคม 2557 และอาจารย์ ดร. เชอรี ออง จากคณะวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine science) จากมหาวิทยาลัยเมาะลัมใย ที่ให้คำแนะนำทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบนิเวศป่าชายเลน รวมทั้งช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อวิทยาศาสตร์ของชนิดพันธุ์พืชและ สัตว์

 ดาวน์โหลด รายงานภาษาอังกฤษ

 ดาวน์โหลด รายงานภาษามอญ

 ดาวน์โหลด รายงานภาษาพม่า

ดาวน์โหลด รายงานภาษาไทย 

เสวนานิเวศ - Pharlain: Unseen in Mon Land // พะลึน มหัศจรรย์เมืองมอญ

เสวนานิเวศ - Pharlain: Unseen in Mon Land // พะลึน มหัศจรรย์เมืองมอญ

ร่วมสัมผัสเรื่องราวความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ทำรายได้ให้ชุมชนในเขตพะลึน กว่า 7,240,499,650 จั๊ต หรือเทียบเท่ากว่า 200,000,000 บาทต่อปี! ผ่านงานเปิดตัว รายงานการศึกษา “ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความมั่งคั่งของชุมชนในเขตพะลึน รัฐมอญ ประเทศเมียนมา” หนึ่งเดียวที่รวบรวมเรื่องราวเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของชุมชนทั้งหมด 7 หมู่บ้านในเขตพะลึน >>อ่านต่อ

รูปภาพ: ความงามของพะลึน

Beauty of Parlain

แผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนพะลึน

แผนที่ภัยคุมคามพะลึน

จดหมายถึงประธานาธิบดี: ชุมชนมอญไม่ต้อนรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่หมู่บ้านอังแตง รัฐมอญ

26 กันยายน 2559

ความสมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานถ่านหินในชายฝั่งรัฐมอญ

นักข่าวพลเมือง : ปลายทางหมากสำรวจความสมบรูณ์ของอันแตง

4 กันยายน 2558 | หมู่บ้านอันแตง เขตพะลึน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเย เมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของรัฐมอญ ประเทศเมียนมา วีดีโอนี้สำรวจสวนหมากของหมู่บ้าน ซึ่งอยู่บนภูเขาพะลึน สวนแห่งนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหน ไปติดตามจากคลิปวิดีโอ

นักข่าวพลเมือง : ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนเมืองเย

5 สิงหาคม 2558 | ชาวบ้านมีความกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ จึงรวมตัวกันจัดทำงานวิจัยชุมชนสำรวจความอุดมสมบูรณ์ในป่าชายเลนในพื้นที่ชุมชนนิเกรอะ เขตพะลึน เมืองเย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,280 เมกะวัตต์  ทำให้เราได้เห็นพันธุ์ไม้หลายชนิดที่เราไม่เคยรู้จัก

 

‘พะลึนศึกษา’ บอกให้รู้ว่า คนท้องถิ่นพร้อมรักษาผืนแผ่นดินอย่างสุดกำลัง

18 กันยายน 2558 โดย นิจนิรันดร์ อวะภาค นักวิจัยและรณรงค์ โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA)

Pages

Subscribe to RSS - โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพม่า

 

23 สิงหาคม 2559 | มนตรี จันทวงศ์
1 February 2016 | Phyo Thu | Myanmar Business Today
รายงานการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและความมั่งคั่งของชุมชนในพะลึน โดย ชุมชนท้องถิ่นพะลึน เผยแพร่ครั้งแรก เดือนกันยายน 2558
19 เมษายน 2558 | มนตรี จันทวงศ์ | คมชัดลึก: รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม