Announcement

ประชาสัมพันธ์ขายหนังสือสาละวิน‬ สบทบกองทุนปกป้องลุ่มน้ำสาละวิน:   1) "สาละวิน บันทึกแม่น้ำและชีวิต ในกระแสการเปลี่ยนแปลง"  มีจำนวน 10 เล่ม ปกแข็งราคา 400 บาท ปกอ่อนราคา 350 บาท   2) "สาละวิน สายน้ำสามแผ่นดิน"  มีจำนวน 50 เล่ม ราคา 250 รวมค่าจัดส่งแล้ว   ราคานี้รวมจัดค่าส่งแล้ว   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ อีเมล์ fer@terraper.org โทร 02-691-0718
แถลงการณ์ผู้นำ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขงต้องฟังเสียงประชาชน  เขื่อนแม่น้ำโขงต้องคำนึงถึงชุมชนท้ายน้ำ เขื่อนน้ำโขงตอนล่างต้องยุติทันที  และศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน
12 ตุลาคม 2558 - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเผยแพร่รายงานผลการพิจารณาคำร้องที่ขอให้เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายในกรณีการดำเนินการของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิทธิชุมชนกัมพูชาในพื้นที่อำเภอสำโรง (Samrong) และอำเภอจงกัล (Chongkal) ในจังหวัดโอดอร์ เมียนเจย (Oddor Meanchey) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา ความเป็นมา
รัฐบาลประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ต้องฟังเสียงประชาชน แถลงการณ์ประชาชน ว่าด้วยโครงการเขื่อนในภูมิภาคแม่น้ำโขง พวกเราคือประชาชนของชุมชนท้องถิ่น ผู้ซึ่งพึ่งพาอาศัยระบบนิเวศของแม่น้ำโขง และบรรดาแม่น้ำสาขาและทะเลสาบที่มีอยู่มากมายในภูมิภาคแห่งนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบเขมร แม่น้ำเซซาน และสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เพื่อเป็นแหล่งของอาหาร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สังคมวัฒนธรรม และรายได้ของเรา  แหล่งน้ำและทรัพยากรต่าง ๆ ในภูมิภาคแม่น้ำโขง เกื้อหนุนชีวิตและเศรษฐกิจของเราให้มั่นคงยั่งยืน
จดหมายเปิด ผนึกกรณีเขื่อนดอนสะโฮงกระบวนการ ปรึกษาหารือแค่พิธีกรรม ไร้ความ หมาย-ไม่มีส่วนร่วม
14 มีนาคม 2557  โดย เครือข่ายสาละวินวอท์ช (Salween Watch)
กอบโกยจากความหวานอันขมขื่น:

Pages